Hopp til innhold

Beredskapsplan

ANSVARS- OG ROLLEFORDELING I EN KRISESITUASJON – HARSTAD SKØYTEKLUBB

Harstad skøyteklubb sitt hovedansvar i en krisesituasjon er å:

  • ha laget en beredskapsplan.
  • være operativt tilgjengelig dersom en krise oppstår.
  • ha tilgjengelig all relevant informasjon om alle partnere og deltakere.
  • ha en klar kommunikasjonslinje.
  • håndtere forholdet til media der det er naturlig.

Beredskapsplan er oppslått:

  • Skøytehytta
  • Sekretariat
  • Kafe
  • Garderobe
  • Kommunehus

Harstad Skøyteklubb
Styret

Share on FacebookShare on Twitter